Priključno varovalni elementi PVE

Katalog priključno varovalnih elementov PVE. Lastna proizvodnja.

PVE 4/25–3 PVE 4/25–2 PVE 4/25–1  
 
Podrobnosti Podrobnosti Podrobnosti  
TN–C–S Napajanje
ZNNT Zaščita
Al/Cu < 25(35) mm2 Vodnik
250–400 W 50–150 W Moč sijalke
Mestne vpadnice, AC Ulice, trgi Namembnost
224/74/65 mm 222/74/65 mm 222/54/65 mm Mere (d/š/v)
192 mm 194 mm 193 mm d med pritr.vij.

 

PVE 4/16 PVE 5/16 PVE 5/16-2  

 
Podrobnosti Podrobnosti Podrobnosti  
TN–C–S TN–C TN–C Napajanje
ZNNT ZNDT (ZNNT) ZNDT (ZNNT) Zaščita
Al/Cu < 16 mm2 Vodnik
50–150 W Moč sijalke
Ulice, krajše ceste Namembnost
164/48/48 mm 158/44/49 mm 158/44/49 mm Mere (d/š/v)
148 mm zgoraj zgoraj d med pritr.vij.

 

> Tehnični načrt, sheme / vsi elementi ( .dwg, 737 kB)

> Naročilnica